971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Aprenentatge cooperatiu: línia pedagògica del Col·legi Manjón.

L’educació és un procés dinàmic que evoluciona amb el temps i les necessitats de la societat. Un enfocament que ha guanyat terreny a les nostres aules és l’ús de l’aprenentatge cooperatiu. Aquest mètode educatiu promou la col·laboració entre l’alumnat, fomentant un ambient d’aprenentatge interactiu i participatiu on totes les veus són escoltades i el respecte és fonamental per a un bon funcionament.
Fa anys, el professorat del CC Manjón va iniciar-se en un procés de formació i implementació d’aquesta metodologia d’ensenyament-aprenentatge. Durant aquests cursos hem estat aprenent tot el que implica a nivell teòric i pràctic, coneixent quins beneficis té per al nostre alumnat, com s’estructura el seu funcionament, com s’aplica a l’aula, etc.

A més, vàrem constituir una Comissió de Treball Cooperatiu que fa feina conjuntament per crear i unificar materials pedagògics que siguin adaptables a cada cicle i etapa educativa (càrrecs, pla d’equip, diari de sessions…). Aquest material compartit es converteix en una eina valuosa que s’ha d’emprar a les aules del centre seguint el pla de generalització actualitzat per la comissió.

Seguint amb aquesta línia de treball, comencem el curs treballant l’àmbit A, la cohesió de grup, per reforçar el vincle i reflectir la importància del treball en equip. Una vegada assolit el primer àmbit, passam a l’aplicació d’estructures cooperatives. D’aquesta manera, cada docent aplica la tècnica que troba més adient seguint l’àmbit B del pla de generalització. Finalment, s’elaboren els equips estables, es reparteixen els càrrecs i es comencen a treballar els documents: pla d’equip, diari de sessions…

Els motius pels quals tot el claustre es va declinar per a la implantació d’aquesta nova manera d’ensenyar i aprendre a l’aula van ser els nombrosos beneficis que té fer feina de forma cooperativa, inclús, el professorat ha adoptat peculiaritats d’aquest funcionament a nivell de claustre, ja que s’han començat a aplicar diverses activitats d’aprenentatge cooperatiu que després els mestres duen a terme amb el seu alumnat.

Malgrat els seus nombrosos beneficis, la implementació de l’aprenentatge cooperatiu pot presentar desafiaments, per això, és fonamental que els docents rebin una formació continuada per a garantir una aplicació adequada d’aquesta estratègia a l’aula.

En conclusió, l’aplicació de l’aprenentatge cooperatiu al Col·legi Manjón no sols enriqueix l’experiència educativa, sinó que també prepara al nostre alumnat per a enfrontar els desafiaments del món real, on la col·laboració i la diversitat són fonamentals. Amb aquesta metodologia no sols es tracta d’adquirir coneixements, sinó també de construir habilitats socials essencials per a l’èxit al llarg de la vida. Uns valors i principis que la nostra escola considera necessaris a les nostres aules.


Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB volem agrair el suport de ARÇ COOPERATIVA i la seva confiança  amb aquesta nova etapa de la nostra revista Còdol.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es LOGO-ARC-COOPERATIVA-4.png

Related Posts

Llistat de temes