971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

La Llei de microcooperatives, aprovada avui per unanimitat al Parlament de les Illes Balears

La Llei de microcooperatives  avui s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups parlamentaris.

Aquesta important iniciativa  legislativa ha estat presentada per el conseller  de Treball, Comerç i Indústria , el Sr Iago Negueruela. A continuació tots els grups de l’arc parlamentari han defensat aquest iniciativa pel que representa tan a nivell de creació de noves empreses  com a potenciació de noves cooperatives i els seus valors democràtics.Han intervingut a favor del text els diputats Santiago Tadeo (Popular), Carlos Saura (Podem), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El PI) i Enric Casanova (Socialista)

Des d’aquesta web volem agrair el suport dels grups parlamentàris: PSIB, Més per Mallorca , Més per Menorca, Podem Illes Balears ,Partit Popular,  Pi, Ciutadans, Grup Mixt. perquè sense  aquest suport la possibilitat d’augmentar la  forma empresarial de les cooperatives en aquesata comunitat no hagués estat possible.

Volem agrair publicament la feina de la Conselleria de Treball, Comerç i Industria però en especial la tasca feta per el conseller Iago Negueruela i la Directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro, present en aquest important moment per a les cooperatives.

Com no podia ser d’una altra manera  en el moment de l’aprovació en lectura única i per unanimitat estaven presenta  representants de la Federació de cooperatives de les Illes Balears. Volem finalment resaltar que la vicepresidenta  , Bel Busquets , estava molt satisfeta  per l’aprovació per a la seva condició de cooperativista de Mata de Jonc

 

Contingut de la llei

Segons l’exposició de motius del Projecte de llei, aquest text cerca “simplificar la creació de les petites cooperatives adaptant-se a la realitat actual i possibilitant que nombrosos grups d’emprenedors i emprenedores tenguin l’oportunitat d’iniciar la seva activitat a través del model d’empresa d’economia social”.

La llei consta de 13 articles, tres disposicions addicionals i una disposició final. Una de les principals novetats és la reducció del nombre de persones sòcies necessàries per formar una microcooperativa que la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears, establia en tres. Així, l’article 3 afirma que les microcooperatives de treball associat han d’estar integrades per un mínim de dues persones sòcies treballadores i un màxim de deu incorporades de forma indefinida, a jornada completa o jornada parcials. El límit és el mateix per a les microcooperatives d’explotació comunitària, en les condicions establertes en l’article 125 de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears.

Ara, només ens resta esperar a la publicació al BOIB per començar la tasca de creació de noves  empreses cooperatives

Vos  facilitam algunbes fotos del moment.

En el darrer punt de l’ordre del dia, el Ple ha aprovat el Projecte de llei de microcooperatives de les Illes Balears. La iniciativa legislativa ha comptat amb el suport unànime de tots els grups parlamentaris, que han votat també aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de llei.

 

 

Related Posts

Llistat de temes