971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Còdol 16. Febrer 2021

Codol 16

Febrer 2021
Estic segura que en algun moment de la nostra vida tots hem sentit pànic davant la senzilla idea de parlar en públic. De fet, la glossofòbia, és a dir, el sentiment d’ansietat i nerviosisme a l’hora d’expressar-se davant un auditori, és una de les pors més habituals entre els adults. Segons Susana Sosa, directora del...
Xin-Xirineu, com a centre educatiu ubicat a Santa Margalida, va néixer al 2014 de la mà de dues germanes implicades en el món educatiu i sobretot en l’etapa 0-3 anys: na Joana Maria Monjo formada en psicologia i na Margalida Monjo formada en filosofia i educació infantil. Des del seu naixement ha anat creixent i...
La vuitena Llei d’educació de la democràcia la coneguda LOMLOE porta canvis significatius que afecten tant l’alumnat de tots els nivells (escola infantil, primària, secundària, batxillerat i FP) com al professorat. Formació dels docents Per a elevar la qualitat de l’ensenyament, la nova Llei pretén “avaluar l’acompliment” dels docents, revisar la formació universitària que reben...
Aquesta secció de la nostra revista té com a objectiu fer un repàs ràpid dels actes i esdeveniments més destacats de la nostra organització. En aquest número de febrer 2021 vos oferim quatre pinzellades d’activitats que hem realitzat durant el mes de gener 2021 Reunió Federació Cooperatives amb la Direcció general d’economia social El 8...
Com cada mes vos avançam l’agenda del mes de febrer i com darrerament vos anotam les que tenim confirmades perquè la situació COVID que estam vivint fa que moltes reunions es decideixin en el darrer moment 2 de febrer de 2021: Comitè Ètic Caixa Colonya. 9 de febrer de 2021: Reunió de directors, gerents o tècnics...

Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB volem agrair el suport de ARÇ COOPERATIVA i la seva confiança amb aquesta nova etapa de la nostra revista Còdol.