971 205 028 De dilluns a divendres de 9 a 14 h C/ Sant Joaquim, 9 - 07003 - Palma

Còdol 22

Desembre 2021
Taller emocional per treballar la pèrdua i el dol Durant el curs 2020/2021, infantil i primària de Mata de Jonc es distribueix en poligrups a fi de reduir el nombre d’infants per aula segons la nova normativa. Els grups de referència anteriors es desmunten i deixen pas a collectius més petits que es formen, a...
El passat 27 de novembre la cooperativa ES LICEU va fer un dels actes de celebració del seu 40è aniversari, la presentació del documental “40 anys d’històries” que mostra els orígens de la cooperativa, present i futur. El documental està fet gràcies a l’arxiu de fotografies d’un dels socis de la cooperativa Albert Aguilera i...
El Teatre Sans és la seu de la companyia Estudi Zero Teatre, una cooperativa de treball associat des de fa  quasi 40 anys i afiliada a la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB). Estudi Zero Teatre desenvolupa multitud d’activitats de creació artística: teatre contemporani, cicles musicals, òpera de butxaca, espectacles...
Santa Maria, 1 de desembre 2021.- La pandèmia de la COVID i els impactes econòmics i socials que ha implicat han fet que el model econòmic de les nostres illes, basat exclusivament en l’activitat turística, es posés en qüestió. Així ha permès mostrar la necessitat que com a societat ens fitxem uns objectius de desenvolupament sostenibles i on els aspectes mediambientals cobren una importància...
Des de la seva fundació l’any passat els xocolates Maüa, fabricats per la Societat Microcooperativa Producció de Derivats del Cacau han vengut consolidant-se al mercat de ses Illes i a Espanya fonamentalment. Actualment treballen en 4 orígens: Perú, Equador, Nicaragua i Panamà. Amb l´origen Nicaragua fan xocolates amb diferents inclusions: sal d´ es Trenc, polpa...
Dimecres 1: Ple del CEIB. Dimecres 1: Comissió de contractació. Dimecres 15: Comissió de contractació. Dijous 16: Consell rector UCTAIB. Dimecres 22: Resolució del jurat del concurs de postals. Dissabte 25: Festivitat de Nadal Diumenge 26: Sant Esteve Divendres 31: Festa de l’estandard a Mallorca. Des la sectorial d’ensenyament de la UCTAIB volem agrair el suport de ARÇ...